German Easter Cup 15 -17 April 2022

De German Easter Cup wordt gehouden in Alfsee en wordt beschouwd als het recreatieparadijs in het noordwesten van Dutsland.

Naast het lido biedt avonturenpark Alfsee ook een professionele waterski faciliteit, een nieuw AquaPark, avonturenland Alfsee, een kartbaan, een binnenspeeltuin en het nieuw gebouwde Germaanse land met een uitzonderlijke speeltuin.

Veel accommodaties liggen direct aan het avonturenpark Alfsee.

Het toernooi wordt gespeeld op verschillende grasvelden in de regio.

Op alle sportvelden is er een aantrekkelijk programma (bijv. Shot speed systeem, lucht voetbalveld, voetbal tennis).

Teams:

U11 (2011 en jonger), 7 tegen 7
U13/U12 (2009, 2010 en jonger), 9 tegen 9
U13 (2009 en jonger), 11 tegen 11
U15 (2007 en jonger), 11 tegen 11
U17 (2005 en jonger), 11 tegen 11

Tweedaags toernooi (zaterdag/zondag)
Elke leeftijdsgroep met 12 teams
Twee groepen van zes team
Halve finales en finales
Alle plaatsen worden uitgespeeld
Korte pauzes tussen de wedstrijden
Elk team hetzelfde aantal wedstrijden
Op zaterdag elk team speelt in de ochtend of middag
Scheidsrechters van de voetbalbond
Bekers en oorkondes voor elke speler


Programma:

Vrijdag
Opening (vrijblijvend, 19.30 uur)
Spelen van de volksliederen

Zaterdag
Ontbijt
Toernooi dag 1
Aantrekkelijk programma
Recreatieprogramma
(b.v. avonturenpark Alfsee)
Diner

Zondag
Ontbijt
Toernooi dag 2
Halve finales
Finales
Award ceremonie

Inschrjfkosten € 100,- p.team

Accommodatie
Vakantiepark 2 nachten met bedlinnen incl 2x ontbijt en 1x diner.
Prijzen op aanvraag

Informatie over de prijzen van onze accommodaties, mail ons dan even naar dutchsoccertournaments@gmail.com

U krijgt alle informatie pas 3 weken voor het toernooi.
Locatie
Naam Accommodatie
Speelschema

German Easter Cup 15 -17 April 2022

The German Easter Cup is held in Alfsee and is considered the recreation paradise in the northwest of Germany.

In addition to the lido, Alfsee Adventure Park also offers a professional water-ski facility, a new AquaPark, Alfsee Adventure Land, a go-kart track, an indoor playground and the newly built Germanic land with an exceptional playground.

Many accommodations are located directly at the Alfsee adventure park.

The tournament is played on several grass pitches in the region.

On all sports fields there is an attractive program (eg shot speed system, air soccer field, soccer tennis).

Team:

U11 (2011 and under), 7 to 7
U13/U12 (2009, 2010 and under), 9 against 9
U13 (2009 and under), 11 to 11
U15 (2007 and under), 11 against 11
U17 (2005 and under), 11 against 11

Two-day tournament (Saturday/Sunday)
Any age group with 12 teams
Two groups of six team
Semifinals and finals
All places are played
Short breaks between games
Each team has the same number of matches
On Saturdays every team plays in the morning or afternoon
Referees of the Football Association
Cups and certificates for each player


Program:

Friday
Dinner (if booked)
Opening (without obligation, 7.30 p.m.)
Playing the national anthems

Saturday
Breakfast
Tournament day 1
Attractive program
Recreation program
(e.g. adventure park Alfsee)
Dinner

Sunday
Breakfast
Tournament day 2
Semi-finals
Finals
Award ceremony

Registration fee € 100,- p.team

Accommodation
Holiday park 2 nights with bed linen incl half board
Prices on request

Information about the prices of our accommodations, please email us to dutchsoccertournaments@gmail.com

You will only receive all information 3 weeks before the tournament.
Location
Name Accommodation
Game schedule

German Easter Cup 15 -17 Avril 2022

La coupe de Pâques allemande se déroule à Alfsee et est considérée comme le paradis des loisirs du nord-ouest de l'Allemagne.

En plus du lido, Alfsee Adventure Park propose également une installation de ski nautique professionnelle, un nouvel AquaPark, Alfsee Adventure Land, une piste de karting, une aire de jeux couverte et le nouveau terrain germanique avec un terrain de jeu exceptionnel.

De nombreux hébergements sont situés directement au parc d'aventure Alfsee.

Le tournoi se joue sur plusieurs terrains en herbe de la région.

Sur tous les terrains de sport, il existe un programme attrayant (par exemple, système de vitesse de tir, terrain de football aérien, tennis de football).

Équipe:

U11 (2011 et moins), 7 à 7
U13/U12 (2009, 2010 et moins), 9 contre 9
U13 (2009 et moins), 11 à 11
U15 (2007 et moins), 11 à 11
U17 (2005 et moins), 11 contre 11

Tournoi de deux jours (samedi/dimanche)
Tout groupe d'âge avec 12 équipes
Deux groupes de six équipes
Demi-finales et finales
Tous les lieux sont joués
Petites pauses entre les matchs
Chaque équipe a le même nombre de matchs
Le samedi, chaque équipe joue le matin ou l'après-midi
Arbitres de l'association de football
Coupes et certificats pour chaque joueur


Programme:

vendredi
Dîner (si réservé)
Vernissage (sans engagement, 19h30)
Jouer les hymnes nationaux

samedi
Déjeuner
Tournoi jour 1
Programme attractif
Programme de loisirs
(par exemple le parc d'aventure Alfsee)
Dîner

dimanche
Déjeuner
Tournoi jour 2
Demi finales
Finales
Remise des prix

Frais d'inscription € 100,- par équipe

Hébergement Parc de vacances

Demandez-nous les prix
 
 

Copyright ©  2022. All Rights Reserved.