Lees goed de voorwaarden van deze proftoernooien door.

Voorwaarden van deze proftoernooien 

Het is dus verplicht om met minimaal 20/24 personen Hotel af te nemen. Spelers/ Coaches /Ouders per team.

Accommodatie is verplicht anders kunt u niet deelnemen aan deze proftoernooien in Duitsland en Oostenrijk.

Cancellen kamers binnen de 10 weken voor het toernooi bent u uw geld kwijt, Als het toernooi niet doorgaat gaan alle teams naar het jaar daarop.

Dat is in Duitsland helaas zo, daar kunnen wij niks aan doen.

De organisatie / Dutch Soccer Tournaments is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor Financiële schade welke kan ontstaan zijn door oorlog, stakingen, wegblokkades, andere acties van de (lokale) autoriteiten, en/of gewelddadige acties van personen, waardoor het toernooi niet doorgang kan vinden.

Dus hou daar rekening mee met uw boeking, dat u vervangers dan moet regelen ! ! !

 

Conditions of professional tournaments in Germany
It is therefore mandatory to purchase a hotel with a minimum of 20/24 people. Players / Coaches and Parents.
Minimum 10 players with 7 v 7
12 players with 9 v 9
15 players with 11 v 11
You will receive all information only 3 weeks before the tournament.
Location
Name Hotel
Game schedule


Cancel rooms within 10 weeks before the tournament, even if the tournament is canceled, you will have lost your money. that like this at Germany, so unfortunately we cannot do anything about that, so keep that in mind when book your pro tournament that you must arrange replacements ! ! !

The organization / Dutch Soccer Tournaments is in no way responsible for financial damage that may have been caused by war, strikes, roadblocks, other actions by the (local) authorities, and / or violent actions by persons, as a result of which the tournament cannot take place.

 

Conditions des tournois professionnels en Allemagne
Il est donc obligatoire d'acheter un hôtel avec un minimum de 20/24 personnes. Joueurs / Entraîneurs et Parents.


Minimum 10 joueurs avec 7 contre 7
12 joueurs avec 9 contre 9
15 joueurs avec 11 contre 11
Vous recevrez toutes les informations seulement 3 semaines avant le tournoi.
Emplacement
Nom Hôtel
Calendrier des matchs

Annulez des salles dans les 10 semaines avant le tournoi, même si le tournoi est annulé, vous aurez perdu votre argent. c'est comme ça en Allemagne, donc malheureusement nous ne pouvons rien y faire, alors gardez cela à l'esprit lorsque vous réservez votre tournoi pro que vous devez organiser des remplacements ! ! !

L'organisation / Dutch Soccer Tournaments n'est en aucun cas responsable des dommages financiers qui auraient pu être causés par la guerre, les grèves, les barrages routiers, d'autres actions des autorités (locales) et / ou des actions violentes de personnes, à la suite desquelles le tournoi ne peut pas avoir lieu.

Copyright ©  2022. All Rights Reserved.