Copa Cataluña 27 Juni -3 Juli 2021 (Malgrat de Mar)

Zondag 27 - Zaterdag 3 Juli 2021

Dit is een van de toernooien die wordt georganiseerd  langs de kustlijn van de Costa's bij Barcelona Maresme in Spanje. Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar en vooral Calella de la Costa zijn internationaal bekend, levendig,  de lange zandstranden, talloze terrasjes, restaurants en disco's en andere recreatieve voorzieningen.

Organisatie:

Organisatie ligt bij deze clubs CF Pineda, CF S. Susanna, UE Poble Nou, AT Pol, CF Santvicentí (leden van de Federació Catalana de Fútbol).

Ca 95 Teams zijn afkomstig uit Algerije, Argentinië, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Ierland, Israël, Italië, Japan, Canada, Kroatië, Libanon, Mexico, Nederland, Noord-Ierland, Noorwegen, Zwitserland, Servië, Spanje, Verenigde Staten

Leeftijdscategorieën/ Tijden

Jongens Teams:
U9  geboren in (2012 en later)
U10 geboren in (2011 en later)
U11 geboren in (2010 en later)
U12 geboren in (2009 en later)
U13 geboren in (2008 en later)
U14 geboren in (2007 en later)
U15 geboren in (2006 en later)
U16 geboren in (2005 en later)
U17 geboren in (2004 en later)
U19 geboren in (2002 en later)

Meiden:
GU17 geboren in (2004 en later)

Minimaal 5 wedstrijden

Speeltijd wedstrijden:

U9 - U10 - U11  - U12 (2 x 15 minuten) 7 v 7

U13 -  U14 - U15 - U16 - U17 - U19  (2 x 20 minuten) 11 v 11

Girls U17  (2 x 20 minuten) 11 v 11

Sportfaciliteiten:

Wedstrijden worden gespeeld op kunstgrasvelden i. een. in Pineda de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, S. Susanna, S. Pol, Mataró en Lloret de Mar. Alle stadions hebben kleedruimtes en douches.

Logies:
De teams zijn ondergebracht in de vakantie hotels en sporadisch in appartementen (respectievelijk land categorie).

De Hotels liggen langs de Costa de Barcelona-Maresme - bv in Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar; gedeeltelijk ook in Blanes en Lloret de Mar - in zelfstandige kamers met drie of vier bedden.

Volwassenen reizen met de teams zijn ondergebracht in tweepersoonskamers.

Tegen een toeslag één pers. kamer per 20 personen kunnen worden geboekt of per team in het geval van een kleinere groep. 

De Hotels waaruit u kunt kiezen.

2 * * Hotel Costa Brava in Blanes 

3 * * * Hotel Catalonia in Calella 

Maaltijden:
Maaltijdvoorziening in dit Hotel is op basis van volpension, Spaanse en internationale gerechten ( Drinken is niet inbegrepen.)

Op 27 Juni 2021 - eerste maaltijd: diner,

Op 3 Juli 2021 Laatste maaltijd: lunchpakket in plaats van lunch in het hotel.

De maaltijden worden in buffetform aangeboden.

Ontbijt dranken zoals koffie, thee en sap zijn gratis.

Excursies:

Camp Nou

Flamengo Gran Casino

Activ Natura (Avonturenpark)

Watersportcentre Calella

           
Transfers:

In het geval dat u aankomt met eigen auto, bus, of trein dan moet u rekening houden dat u zich moet kunnen verplaatsen want de sportcomplexen liggen niet dicht bij.

Programma:

Zondag / 27.06.2021
Tot de middag aankomst in Malgrat de Mar / Costa de Barcelona-Maresme, Spanje,
Ontvangst van deelnemers op het ontmoetingspunt, (Uitdelen van de toernooi-informatie, Check-in)
Avondtoernooi preview met coaches en assistenten, (Introductie van het team, Toernooi briefing)

Maandag / 28.06.2021
Ochtend vergadering van alle teams in het stadion in Pineda de Mar, parade door de stad en het stadion in
Na de openingsceremonie in het stadion met alle teams, volksliederen
Openingswedstrijd, daarna wedstrijden volgens toernooischema

Dinsdag / 29.06.2021
Ochtend Matches volgens toernooischema
Middag Optionele excursies **

Woensdag / 30.06.2021
Van Morning Matches volgens toernooischema
Hele dag Optionele excursies **
Avond Officiële uitnodiging door het team voor een vertegenwoordiger van elk team voor uw toewijding en toewijding aan jeugdwerk met typisch Spaans eten en drinken tijdens de toernooireview en traditionele uitwisseling van geschenken met een vertegenwoordiger van het stadhuis.

Donderdag / 1.07.2021
Ochtend Kwartfinale en halve finales
Middag Finale
Avond prijsuitreiking met bekerpresentatie en vuurwerk

Vrijdag / 2.07.2021 (Geen wedstrijden)
Vanaf Ochtend Optionele excursies **

Zaterdag / 3.07.2021
Ochtend vertrek

Engels sprekende assistent tijdens uw verblijf in Spanje.

 

Wij kunnen ook busvervoer regelen vanuit u woonplaats naar Spanje

Ophalen in Nederland of België woensdagavond 26 Juni 2021

Vertrek uit Spanje 3 Juli 2021

Prijs €190,- p.p. (ovb 50 personen) samen reizen kan ook met een andere club.

2 /3/4 pers. kamers      

 

Prijzen zijn op vraagbaar

Wat is inbegrepen
 
Hotel met volpension (Ontbijt Lunch en diner)

Luchthaven en toernooi transfers

Toernooi deelname

Single kamer kosten €15,- p.p.p.nacht extra

Tot 1 Jan 2021  1 persoon Gratis Hotel  + maaltijden.

Toeristenbelasting per dag € 1,- p.p. ouder dan 17 jaar moet ter plaatsen worden betaald ! !

 

Voor inschrijving neemt u contact met ons op via dutchsoccertournaments@gmail.com

Copa Cataluña 27 June -3 July 2021 (Malgrat de Mar)

Sunday 27 June - Saturday 3 July 2021

This is one of the tournaments that is being organized along the coastline of the Costas at Barcelona Maresme in Spain. Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar and especially Calella de la Costa are internationally known, lively, the long sandy beaches, countless terraces, restaurants and discos and other recreational facilities.

Organization:
Organization lies with these clubs CF Pineda, CF S. Susanna, UE Poble Nou, AT Pol, CF Santvicentí (members of the Federació Catalana de Fútbol).

Around 95 teams are coming from Algeria, Argentina, Belgium, Germany, England, France, Ireland, Israel, Italy, Japan, Canada, Croatia, Lebanon, Mexico, the Netherlands, Northern Ireland, Norway, Switzerland, Serbia, Spain, United States

Age categories / Times

Boys Teams:
U9 born in (2012 and after)
U10 born in (2011 and after)
U11 born in (2010 and after)
U12 born in (2009 and after)
U13 born in (2008 and after)
U14 born in (2007 and after)
U15 born in (2006 and after)
U16 born in (2005 and after)
U17 born in (2004 and after)
U19 born in (2002 and after)

Girls:
GU17 born in (2004 and after)

Minimum 5 matches

Game time matches:
U9 - U10 - U11 - U12 (2 x 15 minutes) 7 v 7
U13 - U14 - U15 - U16 - U17 - U19 (2 x 20 minutes) 11 v 11
Girls U17 (2 x 20 minutes) 11 v 11

Sport facilities:
Matches are played on artificial grass pitches i. a. in Pineda de Mar, Arenys de Munt, Sant Vicenç de Montalt, S. Susanna, S. Pol, Mataró and Lloret de Mar. All stadiums have changing rooms and showers.

Accommodation:
The teams are accommodated in the holiday hotels and occasionally in apartments (respectively country category).
The Hotels are located along the Costa de Barcelona-Maresme - for example in Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar; partly also in Blanes and Lloret de Mar - in independent rooms with three or four beds.

Adults traveling with the teams are accommodated in double rooms.
One person for a surcharge. room per 20 people can be booked or per team in the case of a smaller group.

The Hotels you can choose from.
2 * * Hotel Costa Brava in Blanes
3 * * * Hotel Catalonia in Calella

Meals:
Meal provision at this Hotel is based on full board, Spanish and international cuisine (Drinks are not included.)

On June 26, 2021 - first meal: dinner,
On 3 July 2021 Last meal: packed lunch instead of lunch at the hotel.

Meals are offered in buffet form.
Breakfast drinks such as coffee, tea and juice are free.

Field trips:
Camp Nou
Flamengo Gran Casino
Activ Natura (Adventure Park)
Water sports center Calella
           
Transfers:
In the event that you arrive with your own car, bus, or train, you must bear in mind that you must be able to move because the sports complexes are not close by.

Program:

Sunday / 27.06.2021
Arrive until noon in Malgrat de Mar / Costa de Barcelona-Maresme, Spain,
Reception of participants at the meeting point, (Handing out the tournament information, Check-in)
Evening tournament preview with coaches and assistants, (Introduction of the team, Tournament briefing)

Monday / 28.06.2021
Morning meeting of all teams at the stadium in Pineda de Mar, parade through the city and into the stadium
After the opening ceremony in the stadium with all teams, folk songs
Opening match, then matches according to tournament schedule

Tuesday / 29.06.2021
Morning Matches according to tournament schedule
Afternoon Optional excursions **

Wednesday / 30.06.2021
Van Morning Matches according to tournament schedule
All day Optional excursions **
Evening Official invitation by the team for a representative of each team for your dedication and dedication to youth work with typical Spanish food and drink during the tournament review and traditional exchange of gifts with a representative of the town hall.

Thursday / 1.07.2021
Morning Quarter-final and semi-finals
Afternoon Final
Evening award ceremony with cup presentation and fireworks

Friday / 2.067.2021 (No matches)
From Morning Optional excursions **

Saturday / 3.07.2021
Morning departure

English speaking assistant during your stay in Spain.
 
Ask us for the accommodation and transfers prices
 
Hotel with full board included

Airport and tournament Transfers         

Tournament entry 
 
2/3/4 pers. Rooms

Single room costs € 15,- p.p.p.night.

Till 1 Jan 2021 1 person Free Hotel + meals.

Tourist tax per day € 1 per person older than 17 years must be paid on site! !

For registration, please contact us via dutchsoccertournaments@gmail.com
 

Copyright ©  2020. All Rights Reserved.