Mini Soccer balls

Mini Soccer Balls by Dutch Soccer Tournaments Ball Size 2

 

https://www.minisoccerbal.com/wp-content/uploads/2016/08/MSB-totaal-product-1000x479.jpg  

Control the moves and improve your skills

Balcontact: veel meer balcontacten in minder tijd – duizenden keren
Balgevoel: het balgevoel in beide benen wordt aanzienlijk verbeterd
Balans: Je traint ook je balans, erg belangrijk bij traptechniek

De minisoccerbal is een duurzame trainingsbal die in combinatie met onze unieke oefenstof een complete lijn aan oefeningen biedt. De exclusieve bal aan een koord met exclusief handvat zorgt voor trainingen die gericht zijn op coördinatie, tweebenigheid, snel voetenwerk, spelen met diverse delen van je voet en oefenen vanuit stilstand en vanuit de beweging.

Leuk om aan jullie teams te geven !

Wij zijn agent van Mini Soccer Balls.

Dus als u toernooien heeft voor U8 - U9 - U10 - U11 kids

Laat het ons even weten wanneer en hoeveel teams er komen !

Vraag ons naar de prijzen ! !

 

Ballkontakt: viel mehr Ballkontakte in weniger Zeit - tausende Male
Ballgefühl: Das Ballgefühl in beiden Beinen wird deutlich verbessert
Balance: Sie trainieren auch Ihr Gleichgewicht, sehr wichtig in der Pedaltechnik.

Der Minisoccer Ball ist ein langlebiger Trainingsball, der in Kombination mit unserem einzigartigen Übungsmaterial eine komplette Übungslinie bietet. Der exklusive Ball an einer Schnur mit exklusivem Griff bietet ein Training, das auf Koordination, Zweibeinigkeit, schnelle Fußarbeit, das Spielen mit verschiedenen Teilen des Fußes und das Üben aus dem Stillstand und von der Bewegung abzielt.

Nett, einen Ball für irhe Mannschaften !

Wir sind Agent von Mini Soccer Balls

Also, wenn Sie Turniere für U8 - U9 - U10 - U11 Kinder haben

Lassen Sie uns wissen, wann und wo und wie viele Teams dort kommen!

Fragen Sie uns nach den Preisen

 

Ball contact: many more ball contacts in less time - thousands of times
Ball feeling: the ball feeling in both legs is considerably improved
Balance: You also train your balance, very important in pedaling technique.

The minisoccer ball is a durable training ball that, in combination with our unique exercise material, offers a complete line of exercises. The exclusive ball on a cord with exclusive handle provides training aimed at coordination, two-leggedness, fast footwork, playing with various parts of your foot and practicing from a standstill and from the movement.

Nice to give a ball away to your teams !

We are agent of Mini Soccer Balls.

So if you have tournaments for U8 - U9 - U10 - U11 kids

Let us know when and how many teams are coming!

Ask us about the prices

 

De Minisoccerbal wordt zonder lucht geleverd en moet dus nog thuis opgepompt worden.

Der Minisoccer Ball wird ohne Luft geliefert und muss deshalb zu Hause aufgepumpt werden.

The Minisoccer ball is delivered without air and therefore needs to be pumped up at home.

Ball Size 2

 

Single Pro balls: 

         

 

 

Teambundel Pro Balls:

         

 

Mini Soccer Ball Box:

       

 

Mini Soccer Ball Bag Gifts:

         

 

Technique Ball:

 

 

Minisoccer ball family package:

 

Het familiepakket wordt geleverd met 100 exclusieve oefeningen via onze app (ter waarde van 9,95 euro)!

 

Accessoires:

     

 

Shipping costs depends on how many you take !

Dutch Soccer Tournaments

 telefoon  +31(0)102542630

mob   +31(0)618435781

Afbeeldingsresultaat voor logo mail  dutchsoccertournaments@gmail.com

 


 

 

 

Copyright ©  2017. All Rights Reserved.