24e Italy Super Cup 30 Mei - 2 Juni 2019 Italiaanse Adriatische kust!

Met Hemelvaartsweekend naar Italië toe voor de 5e Italy Super Cup 30 Mei - 2 Juni 2019 Italiaanse Adriatische kust in Riccione/Rimini.

Een combinatie van voetbal, zon, zee & strand, in Bella Italia, wie wil dat nou niet? Ontdek de Adriatische kust rondom Cattolica, Riccione en Rimini! Naast strand, ijscafe's, bars, pizzaria's en discotheken zijn er ook nog ander leuke "Things to do" zoals beschreven binnen het programma.

 

Excursions

Organisatie

Dit toernooi wordt mede mogelijk gemaakt door FYA 3 Villaggi Riccione, des Municipio di Riccione.          

Sportfacititeiten

Gevoetbald wordt bij de sportvelden van de stad Riccione, in het stadion van FYA 3 Villaggi Riccione en omliggende kleine sportvelden van Riccione. Er wordt gespeeld op zowel kunst- als natuurvelden van goede kwaliteit. Kleedruimtes en douches zijn overal aanwezig.

Sports facilities

Teams: U11  (7 v 7) U13 - U15  - U17 (11 v 11)

U13 - U15 - U17  (2 x 20 minuten)

U11   (2 x 15 minuten)

Teams komen uit Croatia, Frankrijk, Duitsland, Italië, Marokko, Zwitserland en Nederland.

Maaltijdverzorging

Volpension waarvan de eerste maaltijd het avondeten betreft en de laatste maaltijd een lunchpakket. De maaltijden zijn volgens de Italiaanse keuken bereid. U mag een ontbijtbuffet verwachten inclusief koffie/ thee en sap. Middag en avond zal er een vast menu aangeboden worden met keuzemogelijkheid. Hierbij word er per persoon een halve liter water aangeboden, de rest van de drankjes zijn exclusief.

 

Board

Huisvesting:

De teams zijn ondergebracht in hotels en appartementen van Cattolica, Riccione tot Rimini. De spelers zijn voorzien van 2 of 3 persoons kamers met aanwezigheid van douche en WC. Begeleiding word ondergebracht in 2 persoon kamers en de mogelijkheid bestaat om deze te upgraden naar 1 persoonskamer. Deze mogelijkheid is weliswaar beperkt en daardoor vanaf een groep van 20 personen is maar 1x, 1-persoonskamer boekbaar.

Lodging

Transfers:

Wij kunnen voor u de transfers regelen
In het geval dat u aankomt met eigen auto, bus, of trein dan moet u rekening houden dat u zich moet kunnen verplaatsen want de sportcomplexen liggen niet dicht bij.

Transfer

Toeristenbelasting per dag € 1,- p.p. ouder dan 17 jaar moet ter plaatsen worden betaald ! ! 

Programma:

DONDERDAG (Hemelvaartsdag)  30 MEI, 2019 

Tot aan de middang Aankomst in Riccione / Rimini, Italië,

Verwelkomen deelnemers op het ontmoetingspunt,

Uitdelen van de toernooi-informatie,

Inchecken

Afspraak middagtoernooi met coaches en assistenten, i

ntroductie van de team, toernooibriefing van Middag wedstrijden volgens toernooischema

VRIJDAG  31 MEI, 2019

In de ochtend Team Meeting in het stadion in Riccione,

Parade in het stadion Na de openingsceremonie in het stadion met alle teams, volksliederen, openingsmatch,

Daarna wedstrijden volgens het toernooischema

Middag Mogelijke excursies

** Avond "Hervatten" - officiële uitnodiging van team voor één vertegenwoordiger van elk team - toewijding en toewijding aan jeugdwerk, met typisch Italiaans eten en drinken tijdens de toernooibeoordeling en traditionele uitwisseling van cadeaus met een vertegenwoordiger van het stadhuis.

ZATERDAG 1 Juni, 2019

Ochtendwedstrijden volgens  toernooischema

Hele dag Optionele excursies **

Middag Kwartfinale en halve finales

Middag finale

Avond Prijsuitreikingsceremonie met beker presentatie en vuurwerk

ZONDAG  2 Juni, 2019

Vertrek Teams

Inschrijfkosten €110,- p.team

Accommodatie:

Aankomst Donderdag

Vertrek Zondag

2* Hotel 4 dagen /3 nachten €185,- p.p. incl volpension.

3* Hotel 4 dagen /3 nachten €195,- p.p. incl volpension.

Luchthaven transfers op aanvraag

Toernooi Transfers € 45,- p.p. (minimaal 25 personen)

Tot 1 Jan 2019  1 persoon Gratis Hotel  + maaltijden. 

 

Wij kunnen ook voor u de vliegtickets regelen

Maar let wel op dat groepsreserveringen zijn helaas altijd duurder dan als u 4 tickets koop. Hoe meer mensen er meegaan hoe meer de prijs omhoog gaat !

Voor inschrijvingen stuur een email naar dutchsoccertournaments@gmnail.com

24th Italy Super Cup 30 May - 2 June 2019 Italian Adriatic coast

With Ascension weekend to Italy for the 5th Italy Super Cup 30 May - 2 June 2019 Italian Adriatic coast in Riccione / Rimini.

A combination of football, sun, sea & beach, in Bella Italia, who does not want that? Discover the Adriatic coast around Cattolica, Riccione and Rimini! Besides beach, ice-coffees, bars, pizzaria and discotheques there are also other nice "Things to do" as described in the program.

Organization:
This tournament is made possible by FYA 3 Villaggi Riccione, the Municipio di Riccione.
Sports facilities

Football is played at the sports fields of the city of Riccione, in the stadium of FYA 3 Villaggi Riccione and the surrounding small sports fields of Riccione. We play on both artificial and natural fields of good quality. Changing rooms and showers are everywhere.

Teams: U11 (7 v 7)
Teams: U13 - U15 - U17 (11 v 11)

U13 - U15 - U17 (2 x 20 minutes)
U11 (2 x 15 minutes)

Teams come from Croatia, France, Germany, Italy, Morocco, Switzerland and the Netherlands.
Meal care

Full board of which the first meal is dinner and the last meal a lunch package. The meals are prepared according to Italian cuisine. You can expect a breakfast buffet including coffee / tea and juice. In the afternoon and evening a fixed menu will be offered with options. Here half a liter of water is offered per person, the rest of the drinks are exclusive.

Housing:
The teams are housed in hotels and apartments from Cattolica, Riccione to Rimini. The players are provided with 2 or 3 person rooms with shower and toilet. Accompaniment will be accommodated in 2 person rooms and the possibility exists to upgrade to 1 person room. Although this possibility is limited and therefore from a group of 20 people is only 1x, 1-person room bookable.

Transfers:
We can arrange the transfers for you
In case you arrive with your own car, bus, or train then you have to take into account that you have to be able to move because the sports complexes are not close to.

Tourist tax per day € 1, - per person over 17 years old must be paid locally! !

Program:

THURSDAY (Ascension Day) 30 MAY, 2019
Until the middang Arrival in Riccione / Rimini, Italy,
Welcoming participants at the meeting point,
Handing out the tournament information,
Checking in
Afternoon afternoon tournament with coaches and assistants, i
Introducing the team, tournament loyalty of Midday matches according to tournament schedule

FRIDAY 31 MAY, 2019
In the morning Team Meeting at the stadium in Riccione,
Parade in the stadium
After the opening ceremony in the stadium with all teams, national anthems, opening match,
Then matches according to the tournament schedule
Afternoon Possible excursions
** Evening official team invitation for one representative of each team - dedication and dedication to youth work, with typical Italian food and drink during the tournament review and traditional exchange of gifts with a representative of the Town Hall.

SATURDAY 1 June.2019
Morning games according to tournament schedule
Full day Optional excursions **
Afternoon Quarterfinal and semi-finals
Afternoon finals
Evening Prize ceremony with cup presentation and fireworks

SUNDAY 2 June 2019

Departure Teams

Registration fee € 110 p.team

Accommodation Hotels:

2 * Hotel 4 days / 3 nights € 185, - per person full board included

3 * Hotel 4 days / 3 nights € 195, - per person full board included .

Airport transfers on request

Tournament Transfers € 45, - per person (minimum 25 people)


Until 1 Jan 2019 1 person Free Hotel + meals.

We can also arrange the flight tickets for you

But please note that group bookings are unfortunately always more expensive than if you buy 4 tickets. The more people there the more the price goes up!

For registration please contact us.

Dutch Soccer Tournaments

 telefoon  +31(0)102542630

mob   +31(0)618435781

Afbeeldingsresultaat voor logo mail  dutchsoccertournaments@gmail.com

 


 

 

 

Copyright ©  2017. All Rights Reserved.